Aage Rafn, 1890-1953, dansk arkitekt; afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1919. Allerede i 1915 tegnede Rafn s.m. Kay Fisker Gudhjembanens stationsbygninger (opført 1915-16), deriblandt det nuværende Gudhjem Museum, og i 1916 oprettede han egen tegnestue. Med talent og kompromisløs konsekvens forfulgte han sine høje æstetiske idealer i en række værker, der sikrede ham en plads blandt de danske nyklassicister i begyndelsen af 1900-t. Hans bygninger karakteriseres ved et nøgternt, stramt og elegant formsprog uden tilsidesættelse af funktionelle hensyn. 1918 udgav han Liselundbogen om Liselunds på én gang forfinede og primitive klassicisme, til stor inspiration for samtidens arkitekter. Samtidig arbejdede han s.m. Hack Kampmann mfl. på Politigården i København (1918-24), og han regnes i det væsentligste for ophavsmand til denne bygning. Ca. 1930 satte funktionalismen præg på hans værker, bl.a. på hans eget hus Krathusvej 7 (1936, Charlottenlund) og på aldersrenteboligerne for Københavns Kommune (1941-43, Valby). Han modtog i 1936 Eckersbergs Medalje.