Aage Kidde, 1888-1918, dansk politiker. Ud fra et intenst nationalkonservativt engagement spillede Kidde fra 1908 til sin død en stor rolle som ideolog, organisator og inspirator for unge på højrefløjen, især i Studenterforeningen; John Christmas Møller blev således stærkt påvirket af ham. Kidde arbejdede energisk for generhvervelse af Slesvig og blev i 1918 få måneder før sin død MF for Det Konservative Folkeparti.