Aage Jepsen Sparre var en udvalgt ærkebiskop. Åge Jepsen valgtes til ærkebiskop i Lund i 1523. Han kæmpede hårdt for at standse den evangeliske bevægelses udbredelse og for at opnå pavelig bekræftelse på sit valg til ærkebiskop. Ingen af delene lykkedes, og i 1532 trådte han tilbage.