Aage Garde, 1876-1955, dansk skuespiller, instruktør og teaterchef. Garde debuterede i 1896 på Dagmarteatret. Efter læreår, påvirket af især Herman Bang, blev han i 1913 direktør for Aarhus Teater, som han styrkede kunstnerisk såvel som økonomisk. I 1923 blev han skuespilchef ved Det Kgl. Teater som led i en ny ledelsesstruktur, man imidlertid gik bort fra året efter. Sideløbende med det administrative arbejde instruerede Garde og optrådte i et afvekslende repertoire.