Aabenraa Fjord, 10 km lang og 3-4 km bred fjord, der ved gletsjererosion er uddybet til 35 m i den ydre og 24 m i den indre del. Fjorden er begrænset af morænebakkelandets markerede klintekyst og har åben forbindelse til det sydlige Lillebælt. Inderst i fjorden ligger byen Aabenraa, og syd for denne ligger det i 2013 lukkede Enstedværk med en 16-18 m dyb havn.