ARTE, Arbejderbevægelsens Teatercentral, organisation stiftet 1946 med det formål "at vække Befolkningens Interesse for Teater, anden dramatisk Kunst samt Musik". Bag ARTE stod en række organisationer med tilknytning til arbejderbevægelsen samt kunstnere fra teater- og musikverdenen og deres organisationer. ARTE knyttede et organisatorisk net ud over landet, først og fremmest i de større byer, og sendte turnéer af samtidens dramatik rundt i landet, bl.a. i samarbejde med Andelsteatret (stiftet af FDB i 1948). Da ARTE, Andelsteatret og Dansk Folkescene (med konservativt bagland) i 1963 blev omdannet til Det Danske Teater, ophørte ARTE som producent og samlede sig om formidlingen af teatrets og koncertlivets produktioner og om distribution af teaterbilletter inden for de gældende abonnements- og rabatsystemer, først i København og siden 1975 i en landsdækkende ordning. Gennem sit arbejde med at styrke publikumsinteressen medvirkede ARTE til et stærkt øget billetsalg gennem årene. Med mellemrum blev det diskuteret, om ARTEs virksomhed førte til et popularitetssøgende repertoire i modsætning til de oprindelige kulturelle idealer. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab besluttede at overlade formidling af abonnementer og fremstilling af sæsonbrochure til andre leverandører efter udgangen af sæsonen 2002/03. I 2002 gik ARTE i betalingsstandsning, men ARTE Booking og ARTE Udland videreføres indtil videre og BILLETnet har kunnet øge sin aktivitet.