APT, Arbitrage Pricing Theory, økonomisk teori, der ved hjælp af nogle få makroøkonomiske nøglefaktorer beskriver prisdannelsen på de finansielle markeders mange enkeltaktiver, fx udviklingen i udvalgte rentesatser og aktieindeks, i vækstraten i produktion og forbrug samt udviklingen i inflationen. Se også CAPM (Capital Asset Pricing Model).