APD, Avalanche Photo Diode, lysfølsom halvlederdiode, som forspændes med en høj spænding, således at en lavineeffekt i dioden forstærker den af lyset genererede strøm. Denne effekt giver APD'er en stor lysfølsomhed, hvorfor de benyttes i optiske kommunikationsmodtagere, fx i forbindelse med lysledertransmission over lange afstande, hvor høj modtagerfølsomhed er påkrævet. Se fotodiode.