AOC, fork.f. appellation d'origine contrôlée, oprindelsesgaranti for franske vine.