ANZUS-pagten, gensidig forsvarspagt mellem Australien, New Zealand og USA, undertegnet 1951. Pagten var et led i amerikansk inddæmningspolitik mod kommunismen i Asien, men også en australsk garanti mod et genoprustet Japan, som havde været tæt på at invadere Australien under 2. Verdenskrig. ANZUS rystedes i 1986, da New Zealands regering under David Lange forbød atombevæbnede skibe at anløbe new zealandsk havn, og da USA som følge deraf suspenderede sine militære forpligtelser over for New Zealand. Nu gælder traktaten således mellem Australien og USA samt mellem New Zealand og Australien.