ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil, meget benyttet sprængstof til civile anvendelser, især minedrift. Anvendtes i 1993 af terrorister ved bombesprængningen i World Trade Center, New York.