AFCENT, Allied Forces Central Europe, (eng.), centralkommandoen; Natos styrker i Centralregionen (Tyskland og Beneluxlandene).