AES, atomemissionsspektroskopi, metode til analyse af grundstoffer, som ved forbrænding udsender lys. Se spektroskopi.