ADI, fork.f. acceptabel daglig indtagelse. ADI-værdier angiver den mængde af et stof, som et menneske kan indtage risikofrit hver dag gennem et helt liv. De bestemmes ud fra toksikologiske forsøg med dyr og angives normalt i mg pr. kg legemsvægt. I Danmark fastsætter Levnedsmiddelstyrelsen sammen med internationale organisationer ADI-værdier for tilsætningsstoffer til levnedsmidler.