AC, engelsk fork.f. alternating current, betegnelse for elektrisk vekselstrøm.