ABR 89

ABR 89, Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 1989 (ABR 89) er et sæt juridiske aftalevilkår, der nærmere er udarbejdet til regulering af tekniske rådgivningsopgave på bygge- og anlægsområdet, se hertil også entreprise. ABR 89 er ikke en lov, men et såkaldt "agreed dokument" og skal altid vedtages i det konkrete aftaleforhold for at få retsvirkning (således som det tilsvarende gælder for entreprisereglerne AB 92 og ABT 93). Parterne i aftaleforholdet er almindeligvis: Bygherre eller (total)entreprenør ("klienten") på den ene side, og arkitekt og/eller ingeniør ("rådgiver") på den anden.

ABR 89 er udarbejdet i boligministeriets regie i samvirke med en række rådgiver-organisationer, stat og kommune m.fl. Bestemmelserne afløser de tidligere ABR 75. Aftaler indgået i henhold til ABR 89 henviser normalt til en række nærmere ydelsesbeskrivelser, der ofte tager afsæt i beskrivelser udarbejdet af rådgivernes organisationerne (DANSKE ARK og FRI m.fl.).

Entreprenørinteresser har ikke været repræsenteret ved ABR-bestemmelsernes udarbejdelse, men hyppigt anvendes ABR 89 alligevel som udgangspunkt ved (total)entreprenørens kontrahering med tekniske (under)rådgivere om projekteringsydelser m.v. I sådanne tilfælde, hvor entreprenøren fremtræder som "mellemmand" mellem rådgiver og bygherre, vil ABR-bestemmelserne almindeligvis blive tilpasset parternes anderledes kontraktspositioner m.v. ved konkret kontraktsforhandling.

Såfremt kontraktsforholdet vedrører en entrepriseopgave med såvel projektering som udførelse, bør ABR 89 ikke anvendes som aftalegrundlag. Her bør i stedet kontraktuelt tages afsæt i entreprisereglerne ABT 93. ABR 89 er - bortset fra reglerne om værneting og forældelse - ikke alment koordinerede med ABT 93/AB 92.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig