ABM, Anti-Ballistic Missile, aftale mellem Rusland og USA om begrænsninger i muligheder for forsvarssystemer mod missiler; se strategisk nedrustning.