AB-Forbruger

Artikelstart

AB-Forbruger er Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for Forbrugere, AB-F, standardaftale udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, ForbrugerrådetTænk og byggeorganisationerne Dansk Byggeri og Teknik. Der er således tale om et afbalanceret sæt entreprisevilkår.

Aftalen kan lettest beskrives som en tilpasset AB 18 – særlig møntet på aftaler på forbrugerentreprise-området (fra juni 2012). Reglerne omfatter dog også situationer, hvor entreprenøren virker som totalentreprenør (dvs. tilfælde, hvor man blandt professionelle typisk ville henvise til ABT 18).

Såvel i forhold til AB 18 som ABT 18 er AB-F søgt anderledes afstemt med den almindelige "forbrugerret", bl.a. i relation til entreprenørens undersøgelsespligt, bevisbyrde, hans almene vejledningspligt samt forbrugerens reklamationsrammer.

Reglerne er endvidere tilstræbt mere enkle og pædagogisk formuleret. Omfanget af regler er dog ganske betydeligt, og normerne består af hele 64 bestemmelser.

Det er frivilligt, om man vil anvende AB-F. Kontraktsvilkårene gælder således kun, hvis det aftales i de enkelte sager.

Traditionelt har særlige forbrugerhensyn kun i begrænset omfang været afspejlet i de entrepriseretlige standardbetingelser (AB 18 og ABT 18) – og heller ikke (voldgift-)retspraksis har være kraftigt påvirket heraf.

Dette skyldes i nogen grad, at også forbrugere hyppigt inddrager bistand fra professionelle byggekyndige (typisk en ingeniør/arkitekt) ved udbud og iværksættelse af deres private (ikke-ubetydelige) bygge- og anlægsprojekter.

AB-F tilsigter at råde bod herpå, og betingelserne er samtidig givet et indhold, der er mere smidigt at anvende i praksis (også) ved de mindre byggerier.

På sigt kan det forventes, at AB-F vil få væsentlig betydning som "udfyldende entrepriseret" på forbrugerområdet og dermed fortrænge AB 18's dominerende rolle i denne sammenhæng.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig