A60-modellen

A60-modellen, princip for organisation af centraladministrationen. Modellen opererer med to led, dels med departementet som ministerens ledelsessekretariat, der udarbejder lovforslag, planer og budgetter samt koordinerer hele ministeriet, og dels med direktoratet som den faglige administration. Administrationsudvalget af 1960 foreslog A60-modellen for at rationalisere statsadministrationen efter én samlet model, idet udviklingen hidtil havde været tilfældig. Modellen skulle friholde ministrene for enkeltsager, hindre dobbeltadministration og styrke den overordnede politiske ledelse af ministerierne.

I store træk blev alle nye og mange ældre ministerier organiseret efter A60-modellen. Modellen har været omdiskuteret, bl.a. fordi en opdeling i politisk og faglig administration kan være vanskelig at fastholde. Fra 1970 medførte kommunalreformen overflytning til kommunerne af ansvaret for mange enkeltsager, hvilket skabte tvivl om behovet for visse statslige direktorater. Efter 1986 har flere ministerier fraveget principperne i A60-modellen til fordel for en mindre skarp arbejdsdeling, således at direktoraterne er rykket tættere på ministrene.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig