A2 tv-stereo, lydtransmissionsformat, som benyttes ved udsendelse af tv-programmer med stereolyd (to-kanal lyd). Tv-lyden udsendes som to analoge FM-kanaler, hvoraf den ene indeholder summen af højre og venstre stereokanal og den anden kun højre. Et stereofjernsyn danner af disse to signaler højre og venstre stereokanal. Et monofjernsyn benytter kun sumkanalen. FM-kanalerne ligger ved 5,5 og 5,74 MHz. Sidstnævnte indeholder en pilotbærebølge ved 54,7 kHz. Dennes modulation angiver, om de to lydkanaler indeholder to ens monokanaler, to forskellige monokanaler (dual sound) eller to stereokanaler. Danske tv-programmer udsendes ikke med A2-stereo, men med det digitale NICAM stereoformat.