A.P. Adler, Adolph Peter Adler, 29.8.1812-5.10.1869, dansk teolog og filosof. Adler blev 1841 præst i Hasle og publicerede i Nogle Prædikener (1843) en åbenbaring, han mente at have modtaget. Myndighederne anså ham for sindsforvirret. Han blev suspenderet 1843 og afskediget 1845. Sagen vakte opsigt, og Søren Kierkegaard skrev en bog om Adler, som først blev trykt 1872 som del af de efterladte papirer. I Kierkegaards Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger (1849) behandles det principielle i sagen.