A.K. Erlang, Agner Krarup Erlang, 1.1.1878-3.2.1929, dansk matematiker og ingeniør; fra 1908 ansat ved Københavns Telefonselskab som chef for en nyoprettet forskningsafdeling. Her påbegyndte han et forskningsprojekt vedrørende anvendelser af sandsynlighedsteori på telefontrafik og dimensionering af telefonnet. Han introducerede et mål for telefontrafikintensitet, som i dag måles i enheden erlang. Det mest kendte resultat af hans forskning er Erlangs afvisningsformel.