A.H. Godiche var en dansk bogtrykker. Godiche grundlagde i 1735 eget bogtrykkeri i København og blev ca. 1755 universitetsbogtrykker. Han var i sin bogkunst inspireret af fransk rokoko. Fra trykkeri et udgik fx Erik Pontoppidans Danske Atlas (1763-81), Frants Michael Regenfuss' konkylieværk (1758) og Holbergs Peder Paars med kobberstik af J.F. Clemens (1772). Bogtrykkeriet – som tidligt i Danmark brugte antikvaskrift til dansksprogede tekster i stedet for fraktur – blev videreført af enken og nedlagt i 1781, året efter enkens død.