A-vægtning, metode til angivelse af lydtryk; opgives i dB(A). Ved målinger af lyd, specielt støj, med en lydtrykmåler indkobles som oftest et såkaldt A-filter, hvorved lydtrykmåleren (groft sagt) får samme frekvenskarakteristik som den menneskelige hørelse, dvs. relativt lav følsomhed over for lave frekvenser (baslyde). Lydtrykmåleren giver på denne måde et objektivt støjtal, som passer nogenlunde med den subjektivt opfattede støjgene.