A-dur, inden for musik toneart, der har a som grundtone og ♯ som fortegn for f, c og g; paralleltoneart til fis-mol.