Aïr, op til 2000 m højt bjergområde i det sydlige Sahara. Aïr består af granitter og sandsten i nord og vulkanske bjergarter i syd. Det forholdsvis rige dyre- og planteliv blev stærkt reduceret i tørkeårene 1972-84, men søges beskyttet ved fredning. Den spredtboende befolkning — tuareger — er overvejende nomader, der også har oaselandbrug. Aïr var med sine brønde og græsgange støttepunkt for karavaneruterne tværs over Sahara.