21 cm-linjen, 21 cm-linjen, spektrallinje, der anvendes til studiet af brintatomer i interstellar gas. Brints grundtilstand kan splittes op i to energitilstande, alt efter om brintatomets proton og elektron roterer i samme eller modsat retning. Overgangen mellem de to energitilstande svarer til energien af et lyskvant (foton) med frekvensen 1420,3 MHz og bølgelængden 21 cm.