Danernes land (ca. 200 f.Kr. - 700 e.Kr.)

Som det centrale led i forberedelserne af denne nye udgave af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie har hver forfatter gennemlæst og revideret sin egen tekst og således foretaget de ændringer, som nye forskningsresultater har gjort ønskelige og hensigtsmæssige. Dette vil være særlig mærkbart i værkets første tre bind, fordi de i alt væsentligt beror på det arkæologiske materiale, der i disse år er vokset med nærmest eksplosiv hast. Hele artiklen