Informationssøgning, både den adfærd og den computerbaserede proces, der finder sted ved indhentning af information fra et informationssystem, fx et bibliotek, en database eller et netværk. Informationssøgningen består af interaktiv kommunikation mellem informationssøgeren (brugeren) og et valgt informationssystem. Brugeren producerer en forespørgsel til systemet bestående af søgeparametre svarende til systemets dataregistre, fx emne- og navneregistre. Hele artiklen