Man har ofte kaldt 1900-tallet ideologiernes århundrede. Første halvdel af århundredet blev præget af stalinisme, fascisme og nazisme. Anden halvdel blev tilsvarende præget af den kolde krig mellem den sovjetisk dominerede kommunistiske Østblok og de vestlige demokratier under et amerikansk hegemoni. Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og den kolde krigs ophør har man talt om afslutningen på ideologiernes tidsalder. Hele artiklen