Svævebane, transportmiddel til befordring af personer eller gods bestående af kabiner, åbne sæder eller transportbeholdere ophængt i og trukket af ståltove. Svævebaner benyttes til passage af dybe dale og uvejsomt terræn samt for at overvinde store højdeforskelle, men kan også være anlagt over havet til brug ved lastning/losning af skibe, der ikke kan gå helt ind til kysten. Hele artiklen