Vildtbiologi, læren om vildtets levevis. Vildtbiologien udskilte sig som specialiseret videnskabsgren i 1930'erne. De fleste af fagets discipliner er af økologisk art og drejer sig om samspillet mellem vildtarterne og den omgivende natur. Som videnskabsgren kan vildtbiologi ligesom fiskeribiologi betegnes som anvendt zoologi.. Hele artiklen