Europa-parlamentet

Europa-Parlamentet er den ene af EU’s lovgivende institutioner. Parlamentet ligger i både Strasbourg og Bruxelles. Siden 1979 har der været afholdt direkte valg til Parlamentet. Europa-Parlamentet er således en vigtig del af EU’s demokratiske legitimitet, og har tre overordnede kompetencer. Den lovgivende kompetence. Hvor meget Parlamentet rent faktisk kan bestemme som lovgiver afhænger imidlertid af beslutningsprocedure, men Parlamentets kompetence er vokset betydeligt over årene. Hele artiklen