Palæosibiriske sprog er en geografisk og historisk betinget samlebetegnelse for en række oprindelige sprog i Sibirien. De palæosibiriske sprog tilhører fire separate sprogætter, luoravetlisk med bl.a. de nærtbeslægtede sprog tjuktjisk og korjakisk, jenisejisk og jukagirisk med hhv. ket og odul samt isolatet nivkhisk. De palæosibiriske sprog, der i nutiden tales i ret isolerede områder, skønnes tidligere at have haft en væsentlig større geografisk udbredelse. Hele artiklen