Kanaanæisk religion

Kanaanæisk religion er en fællesbetegnelse for de religioner i Syrien, Libanon og Palæstina i oldtiden, som ikke var israelitiske. Betegnelsen er farvet af Det Gamle Testamentes beskrivelse af de førisraelitiske religioner i Kanaan. I Det Gamle Testamente beskrives kanaanæisk religion imidlertid utvetydigt som grufuld afgudsdyrkelse. Der har aldrig eksisteret et historisk fænomen, som gik under betegnelsen kanaanæisk religion, men en række forskellige religioner i Forasien, som nok udviser en række fællestræk, men som samtidig har indeholdt en lang række lokale variationer. Hele artiklen

Vi mangler en fagansvarlig for Kanaanæisk religion

Vil du være fagansvarlig? Kontakt os