Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Bibelen består af to skriftsamlinger: Det Gamle Testamente (GT) og Det Nye Testamente (NT). Ordet testamente er den latinske oversættelse af det bibelske ord pagt (på hebraisk berit; på græsk diateke). Bibelen består således af den gamle og den nye pagts bøger. Flere kirkesamfund medtager desuden de gammeltestamentlige apokryfer. Hele artiklen