Marxisme er en fællesbetegnelse for den tyske socialist Karl Marx' tanker og teorier samt senere forsøg på at tolke og videreføre dem. Karl Marx' livsværk rummer både en videnskabsteori og en historiefilosofi, men frem for alt en omfattende analyse og kritik af kapitalismen som produktionsmåde. Der er gjort mange forsøg på at udvikle Marx' tanker til et sammenhængende system, én marxisme, men disse forskellige systemer ser bort fra de faktiske modsætninger imellem de enkelte faser af udviklingen i hans tanker. Hele artiklen