Persondataret og retsinformatik

Vi mangler en fagansvarlig for Persondataret og retsinformatik

Vil du være fagansvarlig? Kontakt os