Jægerstenalderen

Historien begynder med myten – og myten handler om begyndelsen, om dengang alting var anderledes, eller dengang alting begyndte. Ethvert folk har sin oprindelsesmyte. For tusinde år siden, da navnet Danmark første gang optræder i de nedskrevne beretninger, eksisterede der i Norden en rig fortællekunst. Noget af den er bevaret i Eddadigtningen, og i den blev også historien om verdens begyndelse fortalt: Urtid var det … intet sand, ingen sø, ingen svale bølger; jord sås ikke og ikke himlen, gab og gold tomhed, af græs intet. Hele artiklen