Kernereaktioner er processer, hvor to atomkerner støder sammen og udveksler energi. Hvis sammenstødet kun er forbundet med kinetisk energiudveksling, kaldes processen elastisk spredning. Studiet af kernereaktioner er en af de væsentligste metoder til bestemmelse af kerners og kernekræfters egenskaber. Forløbet af kernereaktioner bestemmes i det væsentlige af tre størrelser: kernernes kinetiske energier, kernernes størrelser og stødafstanden, som er afstanden, før sammenstødet, mellem en linje gennem den ene kernes centrum i stødretningen og en dermed parallel linje gennem den anden kernes centrum. Hele artiklen