-Tved, (af glda. *thwēt 'rydning'), efterled i danske stednavne, især udbredt i Vestsjælland og Nordøstjylland. Undertiden kan efterleddets form være stærkt ændret, jf. bl.a. Harte, Høed, Skimmede og Kongsted. Forled er bl.a. personnavne, fx Abbi i Abbetved, ord for bevoksning, fx rug i Rugtved, og for terræn, fx næs i Næstved. Typens udbredelse i England (-thwaite) og især i Normandiet (-tuit) daterer de fleste navne til vikingetid.