-Tonner, (se ton), skib af et vist antal (register)tons (fx 60000-tonner).