-Tør, (fr. -teur), betegner i substantiver den (person el. mekanisme), der udfører den handling, som udtrykkes i det tilsvarende verbum (fx direktør, transportør); jf. -trice og -øse.