-Stikon, (af gr. stichos linje), vers med et vist antal linjer (fx distikon); jf. også akrostikon.