-Stemon, (af gr. stemon rendegarn), inden for botanik med støvdragere (fx diplostemon).