-Sepal, (gr.-lat., fra gr. skepe et dække, kombineret med -petal), med en vis art el. et vist antal bægerblade (fx gamosepal).