-Rup, hyppigt forekommende stednavneefterled, udviklet af -torp. Det bruges i nyere stednavne som et selvstændigt efterled, jf. fx Hellerup.