-Rum, (af subst. rum i betydningen 'åben plads'), sjældnere brugt efterled i danske stednavne, især i navne på sjællandske bebyggelser fra vikingetid og middelalder, fx Esrum, dannet med sønavnet Ese, og Farum, dannet med glda. far 'vej, overgangssted', der sigter til passagen mellem Furesø og Farum Sø. Navnetypen forekommer også i dele af Sverige.