-Rhizi, (af gr. rhiza rod), inden for botanik forekomst af en vis art el. et vist antal rødder.