-Pati, (af gr. -patheia, afledt af pathos 'påvirkning, erfaring, følelse, lidenskab, lidelse, sygdom'), græsk og internationalt suffiks med flere anvendelser, fx sympati 'samfølelse, indbyrdes påvirkning', kardiomyopati 'hjerte-muskel-syge' og telepati 'følelse eller påvirkning på afstand'. Til abstrakter på -pati svarer undertiden personsubstantiver på -pat, fx psykopat om person med sygelig sjælstilstand. Som forled benyttes pat(h)o- som regel om sygdom, fx patologi 'sygdomsvidenskab'.